Диана Вишнякова, Анастасия Попова, Валентина Сватковская